Các hàm xử lý biến trong PHP.

25/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Dưới đây là các hàm cơ bản dùng để xử lý biến trong PHP các bạn có thể tham khảo.

Nội dung.

boolval – Nhận giá trị boolean của một biến

debug_zval_dump – Kết xuất chuỗi đại diện của giá trị zend nội bộ thành đầu ra

doubleval – Lấy giá trị của biến dạng float.

empty – Xác định xem một biến có trống không

floatval – Nhận giá trị float của một biến

get_dained_vars – Trả về một mảng của tất cả các biến được xác định

get_resource_type – Trả về loại tài nguyên

gettype – Lấy kiểu dữ liệu của biến.

import_Vquest_variabled – Nhập các biến GET / POST / Cookie vào phạm vi toàn cầu

intval – Lấy giá trị của một biến ở dạng số nguyên.

is_array – Tìm xem một biến có phải là một mảng không

is_bool – Tìm hiểu xem một biến có phải là boolean không

is_callable – Xác minh rằng nội dung của biến có thể được gọi là hàm

is_countable – Xác minh rằng nội dung của biến là giá trị có thể đếm được

is_double – kiểm tra giá trị xem có phải dạng float hay không.

is_float – kiểm tra xem loại biến có phải là float không.

is_int – kiểm tra xem loại biến có phải là số nguyên không.

is_integer – kiểm tra xem loại biến có phải là số nguyên không.

is_iterable – Xác minh rằng nội dung của biến là giá trị lặp

is_long – Kiểm tra một biến có phải số nguyên hay không.

is_null – kiểm tra xem một biến có phải là NULL không

is_numeric – kiểm tra xem một biến là một số hay một chuỗi số

is_object – kiểm xem một biến có phải là một đối tượng không

is_real – Kiểm tra một biến có phải dạng float không.

is_resource – Kiểm tra xem một biến có phải là tài nguyên không

is_scalar – Tìm xem một biến có phải là vô hướng không

isset – Xác định nếu một biến được khai báo và khác với NULL

print_r – In thông tin có thể đọc được của con người về một biến

settype – Chỉ định kiểu dữ liệu cho biến.

strval – Nhận giá của một biến ở dạng chuỗi.

unset – Bỏ đặt một biến đã cho

var_dump – In dữ liệu của một biến.

var_export – In dữ liệu hoặc trả về một chuỗi đại diện có thể phân tích cú pháp của một biến.

Các bạn có thể xem chi tiết hơn trên php.net.
Hi vọng với bài viết này, các bạn có thể sử lý các biến trong PHP một cách dễ dàng hơn. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

    Liên hệ với chúng tôi

    Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

    Rate this post

    Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

    Xem thêm