Hàm is_null() của PHP có chức năng gì?

16/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Định Nghĩa.

– Hàm is_null() trong PHP  kiểm tra một biến có rỗng hay không. Hàm tương thích với PHP4, PHP 5, PHP 7.

Cú pháp.

Cú pháp:

is_null ( mixed $var ) : bool

Trong đó:

$var là biến cần kiểm tra.

Mô Tả

Hàm is_null() trong PHP sẽ kiểm tra giá trị của biến có rỗng không, nếu biến rỗng hàm trả về TRUE, ngược lại nếu biến khác rỗng hàm trả về FALSE.

Ví Dụ.

Code:

$var = 'codetutam.com'; 
if (is_null($var)) { 
  echo 'biến mang giá trị rỗng'; 
}else{ 
  echo 'biến mang giá trị khác rỗng'; 
}

Kết quả:

biến mang giá trị khác rỗng

Xem thêm về các  hàm.

 • Kiểu dữ liệu NULL.
 • isset() – Xác định một biến có tồn tại và giá trị khác NULL.
 • is_bool() – Kiểm tra một biến có phải dạng boolean.
 • is_numeric() – Xác định một biến có phải dạng số hay dạng chuỗi.
 • is_float() – Kiểm tra một biến có phải dạng float hay không.
 • is_int() – Find whether the type of a variable is integer
 • is_string() – Find whether the type of a variable is string
 • is_object() – Finds whether a variable is an object
 • is_array() – Finds whether a variable is an array

Thông tin thêm về hàm.

– Thay vì dùng hàm is_null() ta có thể dùng NULL Đã có sự so sánh về tốc độ ở đây các lập trình viên nhận thấy rằng hàm is_null() thực hiện châm hơn so với NULL. trên 10 triệu lần thực hiện hai hàm trên thấy rằng sử dụng NULL nhanh hơn hàm is_null() khoảng 2 giây.

$a===NULL; Thời gian: 1.2424390316s
is_null($a); Thơi gian: 3.70693397522s

Chênh lệch trên 10.000.000 lần = 2.46449494362;
chên lệc trên 1 lần = 0.000000246449494362;

=> Nhờ sự so sánh trên ta biết được tốc độ của từng hàm mà sử dụng một cách hợp lý để tối ưu một mô hình nào đó một cách hợp lý.

Các bạn có thể xem thêm trên php.net

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm is_null() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com.

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm