Hàm is_scalar() trong PHP.

22/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Định Nghĩa.

Hàm is_scalar() trong PHP sẽ kiểm tra biến  một biến có phải là vô hướng không.Biến vô hướng là những biến chứa số nguyên, số thập phân, chuỗi hoặc booleans. Các kiểu mảng, đối tượng và tài nguyên không phải là vô hướng.

Cú pháp.

Cú pháp:

is_scalar ( mixed $var ) : bool

Trong đó:

$var là biến truyền vào.

Giá trị trả về:

– Nếu là biến vô hướng về TRUE.
– Nếu không phải vô hướng trả về FALSE.

Ví dụ.

code:

<?php
function show_var($var) 
{
    if (is_scalar($var)) {
        echo $var;
    } else {
        var_dump($var);
    }
}
$pi = 3.1416;
$proteines = array("hémoglobine", "cytochrome c oxidase", "ferredoxine");

show_var($pi);

show_var($proteines)
?>

kết quả:

3.1416
array(3) {
 [0]=>
 string(11) "hémoglobine"
 [1]=>
 string(20) "cytochrome c oxidase"
 [2]=>
 string(11) "ferredoxine"
}

Lưu Ý.

 • is_scalar() không coi các giá trị của các loại tài nguyên là vô hướng, vì tài nguyên là các loại trừu tượng, dựa trên các số nguyên. Điều này có thể thay đổi.
 • Hàm is_scalar() không coi NULL là vô hướng.

Hàm liên quan.

 • is_float() – Kiểm tra số thập phân.
 • is_int() – Kiểm tra số nguyên.
 • is_numeric() – Kiểm tra số.
 • is_real() – Kiểm tra số thập phân.
 • is_string() – Kiểm tra một biến có phải một chuỗi hay không.
 • is_bool() – Kiểm tra một biến có phải kiểu boolean hay không.
 • is_object() – Kiểm tra một biến có phải đối tượng hay không.
 • is_array() – Kiểm tra một mảng.

 

Các bạn có thể xem chi tiết hơn trên php.net.
Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm is_scalar() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm