Hàm is_bool() trong PHP.

21/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Định nghĩa.

Hàm is_bool() sẽ kiểm tra xem biến có phải thuộc kiểu boolean (TRUE, FALSE) hay không.

Cú pháp.

Cú pháp:

is_bool ( mixed $var ) : bool

Trong đó:

$var là biến cần kiểm tra.

Giá trị trả về:

– Hàm trả về TRUE nếu biến thuộc kiểu boolean.
– Trả về FALSE nếu biên không thuộc kiểu boolean.

Ví Dụ.

Code:

<?php 
$a = false; $b = 0;
 //$a thuộc kiểu boolean => is_bool trả về true 
if (is_bool($a) === true) { echo "Biến thuộc kiểu boolean"; } 
// $b không thuộc kiểu boolean => is_bool trả về false. 
if (is_bool($b) === false) { echo "Biến không thuộc kiểu boolean."; } 
?>

Kết quả:

Biến thuộc kiểu boolean.
Biến không thuộc kiểu boolean.

Hàm tương tự.

 • is_float() – Kiểm tra một biến có phải số thập phân.
 • is_int() – Xác định một số có phải kiểu số nguyên.
 • is_string() – Kiểm tra một biến có phải string hay không.
 • is_object() – Xác định một biến có phải đối tượng hay không.
 • is_array() – Kiểm tra một biến có phải một mảng.

Thông tin thêm về hàm.

 • Hàm này trả về true nếu _type_ của đối số của nó là boolean. Hàm sẽ không chuyển đổi hoặc ép kiểu cho giá trị của biến đó thành kiểu dữ liệu boolean.Vậy nên nếu bạn muốn ép kiểu hay chuyển đổi giá trị của một biến thành boolean thì hay tham khảo code sau:

  function to_bool($variable)
  {
    return (bool)$variable;
  }
 • Để kiểm tra xem một biến là boolean là một điều, để đánh giá xem giá trị của biến đại diện cho điều kiện boolean (đúng hay sai) là một điều khác.

  Ở đây một hàm đơn giản kiểm tra trạng thái của biến nhận được liên quan đến tương đương boolean (không phân biệt chữ hoa chữ thường).
  code:

  <?php
  function is_enabled($variable)
  {
    if (!isset($variable)) return null;
    return filter_var($variable, FILTER_VALIDATE_BOOLEAN, FILTER_NULL_ON_FAILURE);
  }
  ?>
  

Trên đây là một phần thông tin về hàm is_bool() các bạn có thể xem chi tiết trên php.net

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ cách sử dụng hàm is_bool() trong PHP. Nếu thấy bài viết hay và ý nghĩa, hãy like và chia sẻ với bạn bè để mọi người cùng nhau học tập nhé.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm codetutam.com.

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm