Hàm boolval() trong PHP.

22/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Định Nghĩa.

Hàm boolval() là hàm sẽ lấy giá trị boolean của một biến

Cú pháp.

Cú pháp:

boolval ( mixed $var ) : bool

Trong đó:

 • $var là biến muốn định kiểu.

Ví dụ.

code:

<?php
echo '0:        '.(boolval(0) ? 'true' : 'false')."\n"; 
echo '42:       '.(boolval(42) ? 'true' : 'false')."\n";
echo '0.0:      '.(boolval(0.0) ? 'true' : 'false')."\n";
echo '4.2:      '.(boolval(4.2) ? 'true' : 'false')."\n";
echo '"":       '.(boolval("") ? 'true' : 'false')."\n";
echo '"string": '.(boolval("string") ? 'true' : 'false')."\n";
echo '"0":      '.(boolval("0") ? 'true' : 'false')."\n";
echo '"1":      '.(boolval("1") ? 'true' : 'false')."\n";
echo '[1, 2]:   '.(boolval([1, 2]) ? 'true' : 'false')."\n";
echo '[]:       '.(boolval([]) ? 'true' : 'false')."\n";
echo 'stdClass: '.(boolval(new stdClass) ? 'true' : 'false')."\n";
?>

kết quả:

0:    false
42:    true
0.0:   false
4.2:   true
"":    false
"string": true
"0":   false
"1":   true
[1, 2]:  true
[]:    false
stdClass: true

Hàm liên quan.

 • floatval() – Chuyển đổi một chuỗi thành số dấu phẩy động
 • intval() – Trả về giá trị nguyên tương đương của một biến
 • strval() –  Lấy giá trị của biến, ở định dạng chuỗi
 • settype() – Chỉ định kiểu dữ liệu cho biến đầu vào.
 • is_bool() – Kiểm tra một biến có phải dạng dữ liệu boolean hay không.
 • Le transtypage

Thông tin thêm.

 • Nếu các phiên bản cũ hơn mà không có boolval() thì bạn có thể dùng hàm dưới đây để sử dụng như một boolval().

  <?php
  if (!function_exists('boolval')) {
      function boolval($val) {
          return (bool) $val;
      }
  }
  ?>
 • Đối với bất kỳ ai như tôi đến đây đang tìm cách biến bất kỳ giá trị nào thành 0/1 sẽ phù hợp với trường boolean (tinyint) của MySQL:

  <?php
  
  $ tinyint = (int) filter_var ($ valToCheck, FILTER_VALIDATE_BOOLESE);
  
  ?>

  tinyint sẽ là 0 (không) cho các giá trị như chuỗi “false”, boolean false, int 0
  tinyint sẽ là 1 cho các giá trị như chuỗi “true”, boolean true, int 1
  Hữu ích nếu bạn chấp nhận dữ liệu có thể từ một ngôn ngữ như Javascript gửi chuỗi “false” cho một boolean false.

Các bạn có thể xem chi tiết hơn trên php.net.
Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm boolval() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm