Hàm is_countable() trong PHP dùng để làm gì?

22/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Định Nghĩa.

Hàm is_countable() là hàm kiểm tra xem nội dung của biến có phải là giá trị đếm được không.
Hàm is_countable() là hàm vừa được thêm vào ở PHP 7.3.0

Cú pháp.

Cú pháp:

is_countable ( mixed $var ) : bool

Trong đó:

$var là biến truyền vào.

Giá trị trả về:

TRUE nếu nội dung biến đó đếm được.
FALSE khi nội dung biến đó không đếm được.

Ví dụ.

code:

<?php
var_dump(is_countable([1, 2, 3])); // bool(true)
var_dump(is_countable(new ArrayIterator(['foo', 'bar', 'baz']))); // bool(true)
var_dump(is_countable(new ArrayIterator())); // bool(true)
var_dump(is_countable(new stdClass())); // bool(false)

Hàm liên quan.

 • is_array() – Kiểm tra một mảng.
 • is_object() – Kiểm tra một đối tượng.
 • is_iterable() – Xác định nội dung biến có thể lặp được hay không.
 • is_bool() – Xác định dữ liệu biến có thuộc kiểu boolean.

Thông tin thêm.

 • Nếu bạn không thể nâng cấp lên PHP 7.3 (không được phát hành tại thời điểm viết), bạn có thể sử dụng hàm đơn giản này:

  <?php
  if (!function_exists('is_countable')) {
    function is_countable($var) {
      return (is_array($var) || $var instanceof Countable);
    }
  }
  ?>
 • hãy cẩn thận khi sử dụng is_object ($ var) và giả sử rằng đối tượng đã triển khai Countable. Không phải tất cả các đối tượng đều có thể đếm trực tiếp với Count ().

Các bạn có thể xem chi tiết hơn trên php.net.
Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm is_countable() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm