Code Tu Tam

Hàm is_countable() trong PHP dùng để làm gì?

Rate this post

Định Nghĩa.

Hàm is_countable() là hàm kiểm tra xem nội dung của biến có phải là giá trị đếm được không.
Hàm is_countable() là hàm vừa được thêm vào ở PHP 7.3.0

Cú pháp.

Cú pháp:

is_countable ( mixed $var ) : bool

Trong đó:

$var là biến truyền vào.

Giá trị trả về:

TRUE nếu nội dung biến đó đếm được.
FALSE khi nội dung biến đó không đếm được.

Ví dụ.

code:

<?php
var_dump(is_countable([1, 2, 3])); // bool(true)
var_dump(is_countable(new ArrayIterator(['foo', 'bar', 'baz']))); // bool(true)
var_dump(is_countable(new ArrayIterator())); // bool(true)
var_dump(is_countable(new stdClass())); // bool(false)

Hàm liên quan.

Thông tin thêm.

Các bạn có thể xem chi tiết hơn trên php.net.
Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm is_countable() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

Exit mobile version