Hàm gettype() trong PHP có chức năng gì ?

22/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Định Nghĩa.

Hàm gettype() trả về kiểu dữ liệu của biến.

Cú pháp.

Cú pháp:

gettype ( mixed $var ) : string

Trong đó:

 • $var là biến muốn định kiểu.

Giá trị trả về.

 • boolean
 • integer
 • double
 • string
 • array
 • object
 • resource
 • resource (đã đóng)” trên PHP 7.2.0
 • NULL
 • Không định dạng được kiểu dữ liệu,

Ví dụ.

ví dụ 1.

code:

$var1 = 'codetutam.com';
echo gettype($var1) . '<br />';

$var2 = 23;
echo gettype($var2) . '<br />';

$var3 = 4.575;
echo gettype($var3);

kết quả:

string
integer
double

Lưu ý.

 • Trên PHP 7.2.0 Tài nguyên đóng hiện được báo cáo là ‘resource (closed)‘. Trước đây, giá trị được trả về cho các tài nguyên đã đóng là ‘loại không xác định’.

Hàm liên quan.

 • settype() – Chỉ định kiểu dữ liệu cho biến đầu vào.
 • get_class() – Trả về tên của lớp của một đối tượng
 • is_array() – Kiểm tra một biến có phải một mảng hay không.
 • is_bool() – Kiểm tra một biến có phải kiểu boolean.
 • is_callable() – Kiểm tra một biến có thể gọi như một hàm hay không.
 • is_float() – Kiểm tra một biến có phải số thập phân.
 • is_int() – Kiểm tra một biến có phải số nguyên.
 • is_null() – Kiểm tra một biến có rỗng hay không.
 • is_numeric() – Kiểm tra một biến có phải một số.
 • is_object() – Kiểm tra một biến có phải một đối tượng
 • is_resource() – Kiểm tra một biến có phải một kết nối.
 • is_scalar() – Kiểm tra một biến có phải biến vô hướng.
 • is_string() – Kiểm tra một biến có phải một chuỗi.
 • function_exists() – Kiểm tra hàm có tông tại
 • method_exists() – Kiểm tra một phương thức có tồn tại.

Các bạn có thể xem chi tiết hơn trên php.net.
Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm gettype() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm