Hàm array_replace trong PHP là gì ?

14/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm array_replace trong PHP có nhiệm vụ thay thế giá trị của mảng được truyền vào. Hàm này tương thích với PHP 5, PHP 7.

Cú pháp hàm array_replace trong PHP

array_replace ( array $array1 [, array $... ] ) : array

Hàm array_replace có tham số truyền vào là một mảng $array, các mảng phía sau được truyền vào sẽ thay thế phần tử của mảng phía trước nếu có KEY giống nhau, trường hợp không trùng KEY thì sẽ giữ nguyên.

<?php
$base = array("orange", "banana", "apple", "raspberry");
$replacements = array(0 => "pineapple", 4 => "cherry");
$replacements2 = array(0 => "grape");

$basket = array_replace($base, $replacements, $replacements2);
print_r($basket);
?>

Bạn có thể thấy trong mảng $base có phần tử banana,apple,raspberryKEY khác với các mảng còn lại, vì vậy giá trị các phần tử này được nguyên.

Và kết quả trả về sẽ là

Array
(
  [0] => grape
  [1] => banana
  [2] => apple
  [3] => raspberry
  [4] => cherry
)

Trong PHP còn một số hàm như array_​replace_​recursive hơặc array_merge có chức năng tương tự, bạn có thể tham khảo thêm.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm array_replace trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.

 

 

 

 

 

 

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm