Hàm array_merge trong PHP là gì ?

12/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm array_merge trong PHP có nhiệm vụ hợp nhất nhiều bảng với nhau, các bảng phía sau nếu trùng KEY sẽ ghi đè lại phần tử phía trước. Hàm này tương thích với PHP 4, PHP 5, PHP 7.

Cú pháp hàm array_merge trong PHP

array_merge ([ array $... ] ) : array

Hàm array_merge  có giá trị truyền vào là n mảng. Hàm trả về một mảng mới được gộp từ tất cả những bảng được truyền vào, các phần tử có KEY trùng nhau sẽ bị ghi đè bởi các phần tử sau.

Ví dụ 1 có KEY trùng nhau

<?php
$array1 = array("color" => "red", 2, 4);
$array2 = array("a", "b", "color" => "green", "shape" => "trapezoid", 4);
$result = array_merge($array1, $array2);
print_r($result);
?>

Và kết quả tương ứng sẽ là

Array
(
  [color] => green
  [0] => 2
  [1] => 4
  [2] => a
  [3] => b
  [shape] => trapezoid
  [4] => 4
)

Ví dụ 2 có tham số là mảng rỗng

<?php
$array1 = array();
$array2 = array(1 => "data");
$result = array_merge($array1, $array2);
?>

Và kết quả sẽ là

Array
(
  [0] => data
)

Ví dụ 3 nếu bạn không muốn phần tử mảng sau ghi đè lại, hãy sử dụng toán tử +

<?php
$array1 = array(0 => 'zero_a', 2 => 'two_a', 3 => 'three_a');
$array2 = array(1 => 'one_b', 3 => 'three_b', 4 => 'four_b');
$result = $array1 + $array2;
var_dump($result);
?>

Và kết quả sẽ là

array(5) {
 [0]=>
 string(6) "zero_a"
 [2]=>
 string(5) "two_a"
 [3]=>
 string(7) "three_a"
 [1]=>
 string(5) "one_b"
 [4]=>
 string(6) "four_b"
}

Nếu sử dụng array_merge thì kết quả sẽ là

array(6) {
 [0]=>
 string(6) "zero_a"
 [1]=>
 string(5) "two_a"
 [2]=>
 string(7) "three_a"
 [3]=>
 string(5) "one_b"
 [4]=>
 string(7) "three_b"
 [5]=>
 string(6) "four_b"
}

Ví dụ 4 gộp dữ liệu không phải mảng, bạn cần ép kiểu array trước

<?php
$beginning = 'foo';
$end = array(1 => 'bar');
$result = array_merge((array)$beginning, (array)$end);
print_r($result);
?>
 Array
  (
    [0] => foo
    [1] => bar
  )

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm array_merge trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm