Hàm chown() trong PHP dùng để làm gì?

29/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Định Nghĩa.

Hàm chown() sẽ thay đổi chủ sở hữu của file.
Hàm tương thích trên PHP4, PHP5, PHP7.

Cú pháp.

Cú pháp:

chmod ( string $filename , int $mode ) : bool

– Cố gắng thay đổi chủ sở hữu tên tệp cho người dùng. Chỉ siêu người dùng mới có thể thay đổi chủ sở hữu của một tập tin.

Trong đó.

 • $filename là đường dẫn tới file.
 • $user là tên user, chủ sở hữu mới của file.

Giá trị trả về.

 • Trả về TRUE khi thành công hoặc FALSE khi thất bại.

Ví dụ.

code:

<?php 
// File name and username to use
$file_name= "foo.php";
$path = "/home/sites/php.net/public_html/sandbox/" . $file_name ;
$user_name = "root";
 
// Set the user
chown($path, $user_name);
 
// Check the result
$stat = stat($path);
print_r(posix_getpwuid($stat['uid'])
?>

Kết qủa:

Array
(
  [name] => root
  [passwd] => x
  [uid] => 0
  [gid] => 0
  [gecos] => root
  [dir] => /root
  [shell] => /bin/bash
)

Chú ý.

 • Chức năng này sẽ không hoạt động trên các tệp từ xa vì tệp cần kiểm tra phải được truy cập thông qua hệ thống tệp của máy chủ..
 • Trên Windows, chức năng này thất bại âm thầm khi được áp dụng trên một tệp thông thường.
 • Khi chế độ an toàn được bật, PHP sẽ kiểm tra xem các tệp hoặc thư mục bạn sắp vận hành có cùng UID (chủ sở hữu) như tập lệnh đang được thực thi hay không. Ngoài ra, bạn không thể đặt SUID, SGID và bit dính.

Hàm liên quan

 • chmod() – Thay đổi chế độ của tập tin.
 • chgrp() – Thay đổi nhóm người dùng với tập tin

Thông tin thêm.

 • Nếu chown chứa đầy một biến (chown (“myfile”, $ uid) thì uid sẽ được tra cứu thông qua pwget_uid. Vì vậy, nếu bạn cần đặt một uid không tồn tại, hãy sử dụng inval($ uid).

Các bạn có thể xem chi tiết hơn trên php.net.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm chown() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm