chgrp() là hàm dùng để làm gì trong PHP ?

29/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Định Nghĩa.

Hàm chgrp() dùng để thay đổi nhóm người dùng của một tập tin được chỉ định.
Hàm tương thích trên PHP4, PHP5, PHP7.

Cú pháp.

Cú pháp:

chgrp ( string $filename , mixed $group ) : bool

Trong đó.

 • $filenamelà đường dẫn đến tập tin.
 • $group Một người dùng hay một nhóm người dùng.

Giá trị trả về.

 • Trả về TRUE khi thành công hoặc FALSE khi thất bại.

Ví dụ.

Ví dụ 1 sử dùng hàm basename().

code:

<?php
$filename = 'shared_file.txt';
$format = "%s's Group ID @ %s: %d\n";
printf($format, $filename, date('r'), filegroup($filename));
chgrp($filename, 8);
clearstatcache(); // do not cache filegroup() results
printf($format, $filename, date('r'), filegroup($filename));
?>

Chú ý.

 • Chức năng này sẽ không hoạt động trên các tệp từ xa vì tệp cần kiểm tra phải có thể truy cập được thông qua hệ thống tệp của máy chủ.
 • Khi chế độ an toàn được bật, PHP sẽ kiểm tra xem các tệp hoặc thư mục đang được vận hành có cùng UID (chủ sở hữu) như tập lệnh đang được thực thi hay không.
 • Trên Windows, chức năng này sẽ không hoạt động khi được áp dụng trên một tệp thông thường.

Hàm liên quan

 • chown() – Thay đổi chủ sở hữu tập tin.
 • chmod() – Thay đổi chế độ tập tin

Các bạn có thể xem chi tiết hơn trên php.net.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm chgrp() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm