Hàm strtoupper trong PHP là gì?

08/05/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
4.9/5 - (8 bình chọn)

Hàm strtoupper trong PHP có nhiệm vụ chuyển đổi chuỗi thành dạng viết hoa. Hàm này tương thích với các phiên bản PHP 4, PHP 5 và PHP7 ( PHP 8 trong tương lai).

Ngược lại với hàm strtoupper chính là hàm strtolower đã được giới thiệu trong 1 bài viết khác.

Cú pháp hàm strtoupper trong PHP

strtoupper ( string $string ) : string

Đầu vào của hàm là 1 chuỗi string và trả về chuỗi string đã được làm viết hoa lên.

Ví dụ sử dụng strtoupper trong PHP

<?php

echo strtoupper('This is uppercase string'); // THIS IS UPPERCASE STRING

Chuyển đổi tiếng việt viết hoa với strtoupper

Tương tự như hàm strtolower trong PHP, hàm strtoupper không tương thích khi sử dụng cho các chữ cái dạng Unicode ví dụ như tiếng việt

<?php

echo strtoupper('a'); // A
echo strtoupper('ă'); //ă
echo strtoupper('â'); //â

Như chúng ta đã thấy việc chuyển đổi chữ viết hoa với strtoupper gặp chút vấn đề nhỏ. Tương tự như hàm strtolower thì chúng ta cũng có hàm mb_strtoupper tương ứng để thực hiện việc này. Xem thêm bài viết về hàm mb_strtouper trong PHP

Hi vọng với bài viết này bạn có thể nắm rõ cách xử lý chuỗi viết hoa trong PHP. Nếu thấy bài viết có ý nghĩa hãy like và chia sẻ để lan tỏa bạn nhé.

 

    Liên hệ với chúng tôi

    Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

    4.9/5 - (8 bình chọn)

    Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về PHP cơ bản

    Xem thêm