Hàm strtolower trong php là gì? Hàm chuyển đổi chuỗi thành chữ thường trong PHP

08/05/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm strtolower trong PHP tương thích từ PHP 4 trở lên. Hàm strtolower được định nghĩa là là hàm tạo ra một chuỗi ở dạng chữ thường.

Cú pháp hàm strtolower

Định nghĩa

strtolower ( string $string ) : string

Xem thêm nội dung cụ thể tại PHP.NET

Cụ thể hàm strtolower trong PHP cho phép chuyển chuỗi đầu vào thành 1 chuỗi có dạng các chữ cái là chữ thường.

Chú ý hàm này không có tác dụng với các chữ cái dưới dạng Unicode ví dụ như tiếng việt thì không nên sử dụng hàm này. Đối với các chữ cái đặc biệt như Â, Ă, Ê… hàm này không có tác dụng.

Ví dụ cách sử dụng hàm strtolower

<?php
echo strtolower('Â'); //Â
echo strtolower('A'); //a

Thông qua ví dụ trên chúng ta hiểu được cơ chế hoạt động của hàm strtolower. Tuy vậy hàm này không thể chuyển được tiếng việt, vậy để chuyển tiếng việt thành chữ thường thì cần làm như thế nào? Thật may mắn trong PHP hỗ trợ hàm mb_strtolower thực hiện việc này. Xem thêm hàm mb_strtolower trong php để biết thêm chi tiết.

    Liên hệ với chúng tôi

    Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

    Rate this post

    Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về PHP cơ bản

    Xem thêm