Hàm mb_strtoupper trong PHP là gì? Viết hoa tiếng việt trong PHP

08/05/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm mb_strtoupper trong PHP được định nghĩa là hàm cho phép chuyển đổi chuỗi sang dạng viết hoa kèm theo định dạng Encoding. Trong bài viết trước đây nói về hàm strtoupper trong PHP chúng ta biết rằng hàm này sẽ gặp vài lỗi khi sử dụng với tiếng việt.

Hàm mb_strtoupper sinh ra chính để thực hiện với các dạng mã encoding khác

Cú pháp hàm mb_strtoupper trong PHP

mb_strtoupper ( string $str [, string $encoding = mb_internal_encoding() ] ) : string

Trong đó

$str: là chuỗi được truyền vào

$encoding: có thể truyền hoặc không, nếu không thì sẽ lấy mã encoding mặc định

Hàm này trả về chuỗi đã được viết hoa

Ví dụ hàm mb_strtoupper trong php

<?php

echo mb_strtoupper('Đây là chuỗi string'); // ĐÂY LÀ CHUỖI STRING

Đối với thao tác chuyển đổi chữ hoa, chữ thường tiếng việt thì các bạn chú ý sử dụng hàm mb_strtoupper cho chữ viết hoamb_strtolower để tạo chữ thường.

Ngoài cách trên đây chúng ta có thể chuyển tiếng việt sang chữ hoa bằng cách sau

<?php

echo mb_convert_case ('Đây là chuỗi string',MB_CASE_UPPER); // ĐÂY LÀ CHUỖI STRING

Để tìm hiểu thêm về hàm mb_convert_case vui lòng xem tại đây 

Bài viết đã giới thiệu về hàm mb_strtoupper và cách chuyển chuỗi tiếng việt sang viết hoa. Nếu có bất kì khó khăn hay thắc mắc nào vui lòng để lại comment dưới bài viết để CodeTuTam hỗ trợ nha bạn!

    Liên hệ với chúng tôi

    Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

    Rate this post

    Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về PHP cơ bản

    Xem thêm