Hàm mb_strtolower trong PHP là gì? Hàm chuyển tiếng việt sang chữ thường trong PHP

08/05/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
4.4/5 - (10 bình chọn)

Như các bạn đã biết để chuyển chuỗi sang chữ thường chúng ta có hàm strtolower. Tuy vậy hàm này không có tác dụng với 1 số ký tự dạng Unicode trong đó có tiếng việt. Hàm mb_strtolower trong PHP sinh ra chính là để giải quyết việc này.

Đọc thêm bài viết về hàm strtolower trong PHP

Định nghĩa hàm mb_strtolower trong PHP

Hàm mb_strtolower trong PHP là hàm chuyển đổi chuỗi sang chữ thường kèm với bảng mã (Encoding).

Cú pháp mb_strtolower trong PHP

mb_strtolower ( string $str [, string $encoding = mb_internal_encoding() ] ) : string

Trong đó

$str: là chuỗi được truyền vào

$encoding: có thể truyền hoặc không, nếu không truyền thì bảng mã mặc định sẽ được sử dụng

Ví dụ chuyển tiếng việt thành chữ thường với mb_strtolower

<?php

var_dump(mb_internal_encoding()); //UTF-8

echo mb_strtolower('Â'); //â
echo mb_strtolower('Â','UTF-8'); //â

Cách chuyển tiếng việt sang chữ thường trong PHP

Ngoài việc sử dụng hàm mb_strtolower thì chúng ta có thể sử dụng hàm mb_convert_case để thực hiện việc này

mb_convert_case ( string $str , int $mode [, string $encoding = mb_internal_encoding() ] ) : string

Để biết thêm chi tiết về hàm này có thể xem thêm tại đây

 

Ví dụ

echo mb_convert_case ('Â' , MB_CASE_LOWER ); //â

Kết quả từ hàm này tương tự như hàm mb_strtolower.

Trong bài viết này đã giới thiệu tới các bạn hàm mb_strtolower trong PHP là gì, đồng thời hướng dẫn chuyển tiếng việt sang dạng chữ thường. Hi vọng với bài viết này các bạn có thể thực hiện chuyển tiếng viết sang chữ thường một cách dễ dàng.
Nếu thấy bài viết có ích hãy like và share để ủng hộ CodeTuTam bạn nhé!

 

    Liên hệ với chúng tôi

    Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

    4.4/5 - (10 bình chọn)

    Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về PHP cơ bản

    Xem thêm