Is_object() có chức năng là gì trong PHP ?

21/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Định nghĩa.

Hàm is_object() sẽ kiểm tra biến truyền vào có phải là một đối tượng hay không.

Cú pháp.

cú pháp:

is_object ( mixed $var ) : bool

Trong đó:

$var là biến truyền vào.

Giá trị trả về:

– Trả về TRUE nếu là đối tượng.
FALE nếu không phải đối tượng.

Ví Dụ.

Code:

<?php
// Khai báo một hàm đơn giản để trả về một mảng từ đối tượng của chúng ta
function get_students($obj)
{
  if (!is_object($obj)) {
    return false;
  }

  return $obj->students;
}

// Khai báo một lớp mới và truyền vào một giá trị.
$obj = new stdClass();
$obj->students = array('Kalle', 'Ross', 'Felipe');

var_dump(get_students(null));
var_dump(get_students($obj));
?>

Kết quả:

bool(false) => Null không phải đối tượng.
array(3) {
 [0]=>
 string(5) "Kalle"
 [1]=>
 string(4) "Ross"
 [2]=>
 string(6) "Felipe"
}

Sự thay đổi của hàm.

– Trên version từ 7.2.0 trở lên hàm is_object()  bây giờ trả về TRUE cho các đối tượng chưa được định dạng mà không có định nghĩa lớp (lớp __PHP_Incomplete_Class). FALSE trước đây đã được trả lại.

Xem thêm về các hàm.

 • is_bool() – Kiểm tra một biến có phải kiểu dữ liệu boolean.
 • is_int() – Kiểm tra biến có phải số nguyên.
 • is_float() – Xác định một biến có phải dạng float.
 • is_string() – Kiểm tra một biến có phải dạng string.
 • is_array() – Kiểm tra một biến có phải dạng mảng.

Thông tin thêm về hàm.

 • Lưu ý: is_object (null) trả về FALSE Đây thực sự phải là một phần của đặc tả đầu vào / đầu ra ở đầu trang này.
 • Hủy xác nhận dữ liệu khi được trả về bởi hàm serialization() tiêu chuẩn của PHP. Nếu đối tượng chưa được xác định không phải là một mảng, nó sẽ được chuyển đổi thành một, đặc biệt hữu ích nếu nó trả về __PHP_Incomplete_Class.

  <?php
  /**
  *
  * @param string $data Serialized data
  *
  * @return array  Unserialized array
  */
  function unserialize2array($data) {
    $obj = unserialize($data);
    if(is_array($obj)) return $obj;
    $arr = array();
    foreach($obj as $k=>$v) {
      $arr[$k] = $v;
    }
    unset($arr['__PHP_Incomplete_Class_Name']);
    return $arr;
  }
  ?>

Trên đây là một phần thông tin về hàm is_object() các bạn có thể xem chi tiết trên php.net

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ cách sử dụng hàm is_object() trong PHP. Nếu thấy bài viết hay và ý nghĩa, hãy like và chia sẻ với bạn bè để mọi người cùng nhau học tập nhé.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm codetutam.com.

 

 

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm