Hàm is_readable() trong PHP

04/08/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Định nghĩa.

Hàm is_readable() sẽ kiểm tra xem file truyền vào có quyền đọc không.

Cú pháp.

Cú pháp:

is_readable ( string $filename ) : bool

Trong đó.

 • $filename là đường dẫn tới file cần kiểm tra.

Giá trị trả về.

 • Trả về TRUE nếu tệp hoặc thư mục được chỉ định bởi tên tệp tồn tại và có thể đọc được, FALSE nếu không.

Ví dụ.

Ví dụ 1.

code.

function checkReadable( $path){
    if (is_readable($path)) {
        return $path . " có thể đọc <br />";
    }else{
        return $path . " không thể đọc <br />";
    }
}
echo checkReadable("test.txt");
echo checkReadable("/css/");
echo checkReadable("something.txt");

Kết quả

test.txt có thể đọc 
/css/ không thể đọc 
something.txt không thể đọc

Ghi chú.

 • Hãy nhớ rằng PHP có thể đang truy cập tệp dưới dạng id người dùng mà máy chủ web chạy dưới dạng (thường là ‘không ai’). Các giới hạn chế độ an toàn không được tính đến trước PHP 5.1.5.
 • Kết quả của chức năng này được lưu trữ. Xem Clearstatcache () để biết thêm chi tiết.
 • Kể từ phiên bản PHP 5.0.0, chức năng này cũng có thể được sử dụng với một số Supported Protocols and Wrappers. Tham khảo các Giao thức và Trình bao bọc được Hỗ trợ để xác định nhóm chức năng hỗ trợ stat() nào.
 • Hàm này có thể trả về ĐÚNG cho các thư mục. Sử dụng is_dir () để phân biệt tệp và thư mục.

Hàm liên quan.

 • is_writable() – Cho biết tên tệp có thể ghi được không
 • file_exists() – Kiểm tra file hoặc thư mục có tồn tại.
 • fgets() – Lấy thông tin của con trỏ tệp

Thông tin thêm.

 •  is_readable () kiểm tra xem bạn có thể thực hiện file_get_contents () hoặc các cuộc gọi tương tự, không hơn, không kém. Nếu vị trí được cung cấp trả về lỗi 500 hoặc 403, bạn vẫn có thể đọc () rằng (bạn sẽ chỉ nhận được trang lỗi), nhưng nó vẫn có thể đọc (). Sử dụng is_readable để kiểm tra tính hợp lệ của URL đơn giản là chức năng sai.
 • Có thể đọc đệ quy. Kiểm tra tất cả các thư mục con và tập tin có thể đọc được
  <?php
  if ($dir{strlen($dir)-1} == '/'$dir substr($dir0, -1);
  is_link($dir);
  ?>
  Điều này làm việc cho tôi. Nó không thể phát hiện ra một liên kết tượng trưng ở đâu đó trong một đường dẫn hoàn chỉnh, mặc dù (tức là is_link (/www/somedir/file.php) sẽ trả về false, giống như is_link (/ www /))
 • Trên windows, hãy cẩn thận rằng is_link trả về false cho các nút. Các cách phân biệt một thư mục từ một điểm nối bao gồm thực hiện cả hai lệnh gọi stat () và lstat () và kiểm tra xem có bất kỳ sự khác biệt nào trong kết quả không

Các bạn có thể xem chi tiết hơn trên php.net.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm is_readable() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm