Hàm is_numeric trong PHP dùng để làm gì?

16/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm is_numeric() trong PHP có nhiệm vụ xác định xác định một giá trị có phải là số hay không. Hàm này tương thích với PHP4, PHP 5, PHP 7.

Cú pháp hàm is_numeric() trong PHP

is_numeric ( mixed $var ) : bool

Trong đó:

$var là biến cần kiểm tra.

Hàm is_numeric() trong PHP sẽ kiểm tra biến có thuộc kiểu số hoặc chuỗi số hay không. chuỗi số bao gồm bất kì chữ số nào, số thập phân, số mũ .v.v. Nếu biến thuộc một trong số những kiểu trên hàm trả về TRUE, ngược lại hàm trả về FALSE.

Ví dụ is_numeric() trong PHP

Code:

<?php
$tests = array(
"42",
1337,
0x539,
02471,
0b10100111001,
1337e0,
"0x539",
"02471",
"0b10100111001",
"1337e0",
"not numeric",
array(),
9.1,
null
);

foreach ($tests as $element) {
if (is_numeric($element)) {
echo var_export($element, true) . " est numérique", PHP_EOL;
} else {
echo var_export($element, true) . " N'est PAS numérique", PHP_EOL;
}
}
?>

Kết quả:

'42' is numeric
'1337' is numeric
'1337' is numeric '1337' is numeric
'1337' is numeric
'1337' is numeric
'not numeric' is NOT numeric
'9.1' is numeric

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm is_numeric() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm

   Nguyễn Quang Anh

   Bình luận: