Hàm is_long dùng để làm gì trong PHP?

21/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Định Nghĩa.

– Hàm is_long () được sử dụng để kiểm tra xem loại biến được chỉ định có phải là số nguyên hay không. Hàm này là cách gọi khác của is_int () có chức năng giống is_int().

Cú pháp.

cú pháp:

is_long($var);

Tham số:

$var là biến truyền vào.

Giá trị trả vê:

TRUE nếu $var là một số nguyên.
FALSE không phải là một.

Ví dụ.

<?php
$var_name1=678;
$var_name2="a678";
$var_name3="678";
$var_name4=999;
$var_name5=698.99;
$var_name6=array("a1","a2");
$var_name7=+125689.66;
if (is_long($var_name1))
{
echo "$var_name1 là số<br>" ;
}
else
{
echo "$var_name1 không phải là số<br>" ;
}
if (is_long($var_name2))
{
echo "$var_name2 là số<br>" ;
}
else
{
echo "$var_name2 Không phải là số<br>" ;
}
$result=is_long($var_name3);
echo "[ $var_name3 is long number? ]" .var_dump($result)."<br>";
$result=is_long($var_name4);
echo "[ $var_name4 is long number? ]" .var_dump($result)."<br>";
$result=is_long($var_name5);
echo "[ $var_name5 is long number? ]" .var_dump($result)."<br>";
$result=is_long($var_name6);
echo "[ $var_name6 is long number? ]" .var_dump($result)."<br>";
$result=is_long($var_name7);
echo "[ $var_name7 is long number? ]" .var_dump($result);
?>

Kết quả:

678 là số.
a678 không phải là số
bool(false) 
bool(true) 
bool(false)
bool(false)
bool(false)

Các bạn có thể xem chi tiết hơn trên php.net.
Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm is_long() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

 

    Liên hệ với chúng tôi

    Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

    Rate this post

    Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

    Xem thêm