Hàm is_file() trong PHP

04/08/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Định nghĩa.

Hàm is_file() sẽ kiểm tra xem đường dẫn truyền vào có phải là một tập tin hay không.

Cú pháp.

Cú pháp:

is_file ( string $filename ) : bool

Trong đó.

 • $filename là đường dẫn tới file cần kiểm tra.

Giá trị trả về.

 • Hàm sẽ trả về True nếu đường dẫn truyền vào tồn tại và là 1 tập tin, ngược lại hàm sẽ trả về False. – Lưu ý: vì loại số nguyên của PHP được ký và nhiều nền tảng sử dụng số nguyên 32 bit, một số hàm hệ thống tệp có thể trả về kết quả không mong muốn cho các tệp lớn hơn 2GB.

Ví dụ.

Ví dụ 1.

code.

<?php
var_dump(is_file('a_file.txt')) . "\n";
var_dump(is_file('/usr/bin/')) . "\n";
?>

Kết quả

bool(true)
bool(false)

Ghi chú.

 • Kết quả của chức năng này được lưu trữ. Xem Clearstatcache () để biết thêm chi tiết.
 • Kể từ phiên bản PHP 5.0.0, chức năng này cũng có thể được sử dụng với một số Supported Protocols and Wrappers. Tham khảo các Giao thức và Trình bao bọc được Hỗ trợ để xác định nhóm chức năng hỗ trợ stat() nào.

Hàm liên quan.

 • is_dir() – Cho biết tên tệp là một thư mục
 • is_link() – Cho biết tên tệp có phải là một liên kết tượng trưng không

Thông tin thêm.

 • Lưu ý rằng is_file () trả về false nếu thư mục cha không có + x được đặt cho bạn; điều này có ý nghĩa, nhưng các hàm khác như readdir () dường như không có giới hạn này. Kết quả cuối cùng là bạn có thể lặp qua các tệp của thư mục nhưng is_file () sẽ luôn bị lỗi.
 • Đôi khi chức năng này không hoạt động vì permission , bạn có thể sử dụng chức năng này để kiểm tra xem đường dẫn có dấu chấm cuối cùng sẽ trả về đúng không.
  public function isFile($file) {
      $f = pathinfo($file, PATHINFO_EXTENSION);
      return (strlen($f) > 0) ? true : false;
    }
 • nếu bạn đang chạy apache như một dịch vụ trên máy win32, bạn sẽ cố gắng xác định xem một tệp trên máy tính khác trong mạng của bạn có tồn tại hay không – ví dụ: is_file (‘// servername / share / dir1 / dir2 / file.txt ‘) – bạn có thể trả về false khi bạn đang chạy dịch vụ dưới dạng LocalSystem. Để tránh điều này, bạn phải khởi động Dịch vụ Apache với tư cách là người dùng tên miền ‘đã đăng ký’.

Các bạn có thể xem chi tiết hơn trên php.net.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm is_file() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm