Hàm implode trong php là gì?

05/08/2022 - lượt xem
Chia sẻ
 
3/5 - (3 bình chọn)

Hàm implode() trong php dùng để gộp (nối) các phần tử mảng thành chuỗi. Hàm tương thích với PHP 4, PHP 5, PHP 7. Hàm implode này tương tự như hàm join trong javascript.

Cú pháp.

Cú pháp: implode( $char, $arr );

trong đó:  

  • $char Là ký tự ngăn cách các phần tử.
  • $arr Là mảng dữ liệu truyền vào.

Mô tả.

Hàm implode() nhận 2 tham số bắt buộc truyền vào là $char $arr kí tự ngăn cách các phần tử sau khi chuyển thành chuỗi.

Hàm sẽ trả về chuỗi bao gồm các phần tử của mảng được ngăn cách bởi ký tự được truyền vào. Hàm này quản lý các chuỗi nhị phân và  nó có chức năng tương tự hàm join()

Ví dụ.

Ví dụ 1: Tham khảo ví dụ trên php.net

<?php
$array = array('lastname', 'email', 'phone');
$comma_separated = implode(",", $array);

echo $comma_separated; // lastname,email,phone

// Chaîne vide lors de l'emploi d'un tableau vide :
var_dump(implode('hello', array())); // string(0) ""

?>

Ví dụ 2: Tham khảo trên php.net

Hàm implode hoạt động kể cả khi mảng dữ liệu truyền vào là mảng rỗng hoặc mảng có một phần tử.

<?php
  $a1 = array("1","2","3");
  $a2 = array("a");
  $a3 = array();
  
  echo "a1 is: '".implode("','",$a1)."'<br>";
  echo "a2 is: '".implode("','",$a2)."'<br>";
  echo "a3 is: '".implode("','",$a3)."'<br>";
?>

Kết quả: hàm sẽ trả về chuỗi rỗng nếu mảng dữ liệu truyền vào là mảng rỗng.

a1 is: '1','2','3'
a2 is: 'a'
a3 is: ''

Ví dụ 3:

Tạo danh sách list bằng hàm implode kết hợp với các thẻ html

<?php
$elements = array('Bài học 1', 'Bài học 2', 'Bài học 3');

echo "<ul><li>" . implode("</li><li>", $elements) . "</li></ul>";
?>

Kết quả:

 • Bài học 1
 • Bài học 2
 • Bài học 3

Hàm liên quan:

 • explode() – Tách 1 chuỗi bằng 1 chuỗi
 • preg_split() – Tách chuỗi bằng một biểu thức chính quy
 • http_build_query() – Tạo chuỗi truy vấn mã hóa URL

Hi vọng qua bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu hơn về hàm implode() và cách sử dụng trong PHP.

Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa, hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com.

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  3/5 - (3 bình chọn)

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm