Hàm imagestring() trong PHP

05/08/2022 - lượt xem
Chia sẻ
 
4/5 - (1 bình chọn)

Định nghĩa.

Hàm imagestring() là hàm trong php được sử dụng để vẽ chuỗi theo chiều ngang, hàm vẽ chuỗi bắt đầu từ vị trí đã cho. Hàm tương thích với các phiên bản PHP 4, PHP 5 và PHP 7.

Cú pháp.

Cú pháp hàm imagestring() trong PHP:

imagestring( $image, $font, $x, $y, $string, $color );

Trong đó:

 • $image Là một hình ảnh với kích thươc nhất định.
 • $font Tham số này được sử dụng để đặt kích thước phông chữ.
 • $x Tham số này được sử dụng để giữ tọa độ x của góc trên bên trái.
 • $y Tham số này được sử dụng để giữ tọa độ y của góc trên bên trái.
 • $string Tham số này được sử dụng để giữ chuỗi được viết.
 • $color Tham số này được sử dụng để giữ màu của hình ảnh.

Giá trị trả về hàm.

Hàm trả về giá trị TRUE nếu thực hiện thành công và ngược lại, hàm trả về FALSE nếu thực hiện thất bại.

Ví dụ.

Ví dụ 1: Ví dụ sau đây sẽ minh họa cách sử dụng hàm imagestring để tạo một ảnh và tạo một chuỗi theo chiều ngang trên ảnh.

<?php 
// Create the size of image or blank image 
$image = imagecreate(500, 300); 
  
// Set the background color of image 
$background_color = imagecolorallocate($image, 0, 153, 0); 
  
// Set the text color of image 
$text_color = imagecolorallocate($image, 255, 255, 255); 
  
// Function to create image which contains string. 
imagestring($image, 5, 180, 100, "Codetutam", $text_color); 
imagestring($image, 3, 160, 120, "Look up programming learning materials", $text_color); 
  
header("Content-Type: image/png"); 
  
imagepng($image); 
imagedestroy($image); 
?>

Kết quả:

Ví dụ 2: Đây là ví dụ mình tham khảo trên trang php.net

<?php
// Nouvelle image 100*30
$im = imagecreate(100, 30);

// Fond blanc et texte bleu
$bg = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
$textcolor = imagecolorallocate($im, 0, 0, 255);

// Ajout de la phrase en haut à gauche
imagestring($im, 5, 0, 0, 'Hello world!', $textcolor);

// Affichage de l'image
header('Content-type: image/png');

imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>

Kết quả: Hàm trả về TRUE khi thực hiện thành công.

Với các ví dụ trên đã minh họa được hàm imagestring() và cách sử dụng trong PHP, để tham khảo thêm các bạn có thể xem các hàm liên quan dưới đây.

Hàm liên quan.

 • imagestringup() – Vẽ một chuỗi theo chiều dọc.
 • imageloadfont() – Tải một phông chữ mới.
 • imagettftext() – Vẽ văn bản với phông chữ TrueType.

Để xem chi tiết bài viết và nhiều hàm liên quan khác, các bạn có thể tham khảo trên trang php.net.

Hi vọng với bài viết này đã giúp các bạn hiểu hơn về hàm imagestring() và cách sử dụng trong PHP. Nếu thấy bài viết hay, ý nghĩa hãy like và chia sẻ để mọi người cùng nhau tìm hiểu và học tập nhé. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  4/5 - (1 bình chọn)

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm