Hàm image_type_to_extension() trong PHP

05/08/2022 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Định nghĩa.

Hàm image_type_to_extension() trong php được sử dụng để xác định phần mở rộng cho tệp cho một loại hình ảnh. Hàm này tương thích với PHP 5, PHP 7.

Cú pháp.

Cú pháp hàm image_type_to_extension() trong php:

image_type_to_extension( int $imagetype [, bool $include_dot = TRUE ] );

Trong đó:

 • $imagetype Nhận một giá trị nguyên là tham số đầu tiên là một trong các hằng số IMAGETYPE_XXX.
 • $include_dot Tham số thứ hai lấy giá trị boolean để quyết định có nên thêm một dấu chấm vào phần mở rộng hay không. Giá trị mặc định được đặt thành TRUE trong hàm.

Giá trị trả về.

Hàm trả về một chuỗi ký tự có phần mở rộng, tương ứng với loại hình ảnh được cung cấp.

Lưu ý: Chức năng này không yêu cầu thư viện GD.

Ví dụ 1: Sử dụng hàm image_type_to_extension() để xác định phần mở rộng của một hình ảnh.

<?php 
// Extension with dot 
echo image_type_to_extension(IMAGETYPE_PNG, TRUE) . "\n"; 
 
// Extension without dot 
echo image_type_to_extension(IMAGETYPE_PNG, FALSE); 
 
?>

Kết quả của ví dụ trên.

.png
png

Ví dụ 2:

<?php 
// Create image instance 
$image = imagecreatetruecolor(100, 100); 
  
// Creates an image with .png extension 
imagepng($image, './test' .  image_type_to_extension(IMAGETYPE_PNG)); 
 
// Free any memory associated with image 
imagedestroy($image); 
?>

Kết quả trả về:

Creates an image with name test.png

Các ví dụ trên cho biết chức năng và minh họa cách sử dụng hàm image_type_to_extension() trong PHP, các bạn có thể tham khảo thêm các hàm liên quan dưới đây.

Hàm liên quan.

 • getimagesize() – Hàm xác định kích thước ảnh.
 • image_type_to_mime_type() – Đọc Mime-Type của một loại hình ảnh.
 • image2wbmp() – Hiển thị hình ảnh trong trình duyệt hoặc trong một tập tin.

Các bạn có thể xem chi tiết hàm image_type_to_extension() và tham khảo thêm các hàm liên quan khác trên trang php.net.

Hi vọng với bài viết này, các bạn hiểu rõ được chức năng và cách sử dụng hàm image_type_to_extension() trong php. Nếu thấy bài viết hay, ý nghĩa hãy chia sẻ bài viết để mọi người cùng nhau tìm hiểu nhé. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm