Hàm get_called_class trong PHP là gì ?

05/08/2022 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm get_called_class() trong PHP trả về tên class hiện tại.

Cú pháp

Cú pháp hàm get_called_class() trong PHP như sau:

get_called_class ( void ) : string

Tham số truyền vào 

 • Hàm này không cần tham số truyền vào

Giá trị trả về

Hàm này trả về tên Class hiện tại.

Ví dụ minh họa

<?php

class foo {
    static public function test() {
        var_dump(get_called_class());
    }
}

class bar extends foo {
}

foo::test();
bar::test();

string(3) "foo"
string(3) "bar"

?>

Ứng dụng

Từ phiên bản PHP 5.5 bạn có thể sử dụng thêm phương thức static::class để lấy tên class hiện tại.

<?php
class Bar {
    public static function test() {
        var_dump(static::class);
    }
}

class Foo extends Bar {

}

Foo::test();
Bar::test();
?>

Output:

string(3) "Foo"
string(3) "Bar"
<?php
class {
    public function get_class_tree(){
        $cur_class get_called_class();
        do {
            echo $cur_class;           
        }
        while($cur_class get_parent_class($cur_class));
    }
}

class {

}

class {

}

$foo = new C();
$foo->get_class_tree();

?>

// Trả về lần lượt C B A

Các hàm liên quan

 • Hàm get_parent_class() lấy tên Class cha cho Object hoặc Class.
 • Hàm get_class() trả về tên Class của Object.
 • Hàm is_subclass_of() kiểm tra xem một Class có phải Class con.
 •  

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ cách sử dụng hàm get_called_class() trong PHP. Nếu thấy bài viết hay và ý nghĩa, hãy like và chia sẻ với bạn bè để mọi người cùng nhau học tập nhé. Cảm ơn bạn đã ghé thăm codetutam.com          

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm

   Vũ Thức

   Bình luận: