Hàm disk_total_space Trong PHP.

29/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Định Nghĩa.

Hàm disk_total_space() sẽ trả về tổng số bộ nhớ tính bằng byte( bao gồm bộ nhớ còn trống và bộ nhớ đã sử dụng) của hệ thống chứa đường dẫn hoặc ổ đĩa bất kì được truyền vào..

Cú pháp.

Cú pháp:

disk_total_space ( string $directory ) : float

Trong đó.

 • $directory là đường dẫn tới file, thư mục hoặc ổ đĩa muốn kiểm tra.

Giá trị trả về.

 • Trả về số lượng byte có sẵn dưới dạng float hoặc FALSE khi không thành công.

Ví dụ.

code:

<?php 
echo $df = disk_total_space("C:/xampp\htdocs") . "<br />";
echo $df_c = disk_total_space("C:") . "<br />";
echo $df_d = disk_total_space("D:") . "<br />";
?>

kết quả:

104752738304
104752738304
209715195904

Lưu ý.

 • Chức năng này sẽ không hoạt động trên các tệp từ xa vì tệp cần kiểm tra phải có thể truy cập được thông qua hệ thống tệp của máy chủ.

Hàm liên quan

 • disk_free_space() – trả vè bộ nhớ còn lại của hệ thống chứa đường dẫn hoặc ổ đĩa bất kì được truyền vào.

Thông tin thêm.

 • Đối với cách không lặp để thêm ký hiệu vào một số byte:

  <?php
  function getSymbolByQuantity($bytes) {
      $symbols = array('B''KiB''MiB''GiB''TiB''PiB''EiB''ZiB''YiB');
      $exp floor(log($bytes)/log(1024));
  
      return sprintf('%.2f '.$symbol[$exp], ($bytes/pow(1024floor($exp))));
  }
 • Cẩn thận với các tập tin trống!

  <?php
  
      // Wrong
      $exp floor(log($bytes) / log(1024));
  
      //Correct
      $exp $bytes floor(log($bytes) / log(1024)) : 0;
  
  

Các bạn có thể xem chi tiết hơn trên php.net.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm disk_total_space() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm