Hàm array_pop trong PHP là gì ?

13/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm array_pop trong PHP có nhiệm vụ xóa bỏ phần tử cuối cùng ra khỏi mảng. Hàm này tương thích với PHP 4, PHP 5, PHP 7.

Cú pháp hàm array_pop trong PHP

array_pop ( array &$array ) : mixed

Hàm array_pop có giá trị truyền vào là một mảng. Hàm này trả về một mảng sau khi đã xóa phần tử cuối cùng khỏi mảng đó.

<?php
$stack = array("orange", "banana", "apple", "raspberry");
$fruit = array_pop($stack);
print_r($stack);
?>

Và kết quả trả về sẽ là

Array
(
  [0] => orange
  [1] => banana
  [2] => apple
)

Trong PHP còn một số hàm có cùng nhiệm vụ với hàm này như array_push, array_shirt, array_unshirt.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm array_pop trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm