Giới thiệu javsacript và cú pháp cơ bản

10/08/2022 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Javascrip là gì ?

JavaScript là ngôn ngữ lập trình web thông dụng hiện nay, nó được tích hợp và nhúng vào HTML giúp website trở nên sống động hơn. JavaScript đóng vai trò như là một phần của trang web,

hình 1.1

Tại sao cần học javascript ?

Mặc dù JavaScript thường được nói đến như một ngôn ngữ được thiết kế chủ yếu để phát triển web front-end – và trong thực tế JavaScript sẽ cho phép bạn tạo ra những điều dưới đây:

Game

Nếu bạn hứng thú với phát triển trò chơi và game trên internet, bạn có thể cân nhắc sử dụng kiến thức JavaScript để tạo các trò chơi dựa trên trình duyệt. Mặc dù sẽ có các hạn chế xung quanh sự phức tạp của các trò chơi dựa trên trình duyệt, JavaScript cũng được sử dụng tốt như bất kỳ ngôn ngữ nào khác khi nói đến việc lập trình trò chơi.

App

Triển khai app dựa vào các framework như react native để thực thi

Giới thiệu cách hoạt động cơ bản của javascript

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
function myFunction() {
 document.getElementById("demo").innerHTML = "Paragraph changed.";
}
</script>
</head>
<body>
<h2>Demo JavaScript in Head</h2>

<p id="demo">A Paragraph</p>
<button type="button" onclick="myFunction()">Try it</button>

</body>
</html>

ví dụ 1

Và đây là kết  quả thu được:

hình 1.2 kết quả khi chưa có tác động

sau khi click vào nut Try it  thì giao diện sẽ thay đổi như sau:

hình 1.3 kết quả khi có tác động

 

Tại sao khi click vào nut Try it thì “A Paragraph” chuyển thành “Paragraph changed” để hiểu được sự thay đổi này đến từ đâu và tạo sao nó lại thay đổi thì ta cần đọc hiểu đoạn code trên

Khi chưa biết về cú pháp thì ta có thể hiểu cơ bản về quy trình  hoạt động của JS  như sau:

–  Đầu tiên tạo hàm

– khi thỏa mãn điều kiện nào đó thì sẽ gọi hàm ( như ở đây thì đang bắt sự kiện click chuột )

Cú pháp của Javascript

cách để tạo một biến và gán giá trị cho biến trong js

// Tạo một biến trong js
var x;
let y;

// gán giá trị cho biến và tính toán
x = 5;
y = 6;
let z = x + y;

ví dụ 2

gán giá trị là chuỗi cho biến

// Tạo một biến trong js
var x;
let y;

// gán giá trị cho biến 
x = "hello world";
y =" hello world";

ví dụ 3

có 3 cách để khai báo biến trong js

 • const để khai báo nhữn biến không đổi
 • let thông thường để khai báo những biến dùng trong hàm
 • var thông thường để khai báo những biến toán cục

Toán tử trong js

các toán tử (+ – * / ) dùng để tính toán các giá trị

(5 + 6) * 10

 ví dụ 4

toán tử (=) dùng để gán giá trị cho các biến

let x, y;
x = 5;
y = 6;

ví dụ 5

Trên đây mình đã giới thiệu qua  về Javascrip và những thứ cơ bản để để bắt đầu học javascrip

Nếu có bất kì thắc mắc và cần trợ giúp hãy để lại comment để Code Tu Tam hỗ trợ bạn nhé!

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Frontend

  Xem thêm