OpenSwoole Class Alias

04/07/2022 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Mỗi Lớp OpenSwoole có một bí danh, mặc dù bạn nên sử dụng không gian tên khi truy cập các lớp này:

ClassAlias
swoole_serverSwoole\Server
swoole_timerSwoole\Timer
swoole_eventSwoole\Event
swoole_asyncSwoole\Async
swoole_connection_iteratorSwoole\Connection\Iterator
swoole_exceptionSwoole\Exception
swoole_atomicSwoole\Atomic
swoole_atomic_longSwoole\Atomic\Long
swoole_bufferSwoole\Buffer
swoole_channelSwoole\Channel
swoole_clientSwoole\Client
swoole_client_coroSwoole\Client
swoole_http_clientSwoole\Http\Client
swoole_http_client_coroSwoole\Coroutine\Http\Client
swoole_http_serverSwoole\Http\Server
swoole_http_responseSwoole\Http\Response
swoole_http_requestSwoole\Http\Request
swoole_http2_clientSwoole\Http2\Client
swoole_http2_responseSwoole\Http2\Response
swoole_lockSwoole\Lock
swoole_mmapSwoole\Mmap
swoole_mysqlSwoole\MySQL
swoole_mysql_exceptionSwoole\MySQL\Exception
swoole_processSwoole\Process
swoole_redisSwoole\Redis
swoole_redis_serverSwoole\Redis\Server
swoole_serializeSwoole\Serialize
swoole_server_portSwoole\Server\Port
swoole_tableSwoole\Table
swoole_table_rowSwoole\Table\Row
swoole_websocket_serverSwoole\WebSocket\Server
swoole_websocket_frameSwoole\WebSocket\Frame
swoole_exceptionSwoole\Exception
swoole_errorSwoole\Error
swoole_server_taskSwoole\Server\Task
coSwoole\Coroutine
co\runSwoole\Coroutine\run
goSwoole\Coroutine::create

Bài viết liên quan:

Giới thiệu về php swoole.
Cài đặt và cấu hình php swoole.

Hi vọng với bài viết này, bạn có thể có thêm kiến thức về php swoole . Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

 

    Liên hệ với chúng tôi

    Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

    Rate this post

    Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

    Xem thêm