Hàm dirname() trong PHP.

29/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm dirname trong php dùng để lấy tên thư mục cha của đường dẫn truyền vào hàm. Hàm dirname là 1 trong các hàm liên quan tới việc xử lý file, folder trong PHP.

Định Nghĩa.

Hàm dirname() sẽ chỉ ra thư mục cha của đường dẫn truyền vào.
Hàm tương thích trên PHP4, PHP5, PHP7.

Cú pháp.

Cú pháp:

dirname ( string $path [, int $levels = 1 ] ) : string

Lưu ý: tham số $level được thêm vào từ PHP 7.0.0 trở lên.

Trong đó.

 • $path là đường dẫn tới file hoặc thư mục nào đó.
 • $level là số cấp chênh lệch giữa vị trí của $path so với kết quả trả về.

Giá trị trả về.

 • Trả về đường dẫn của thư mục cha. Nếu không có dấu gạch chéo trong đường dẫn, dấu chấm (‘.’) Được trả về, cho biết thư mục hiện tại. Mặt khác, chuỗi trả về là đường dẫn với bất kỳ dấu / thành phần nào bị xóa.

Ví dụ.

code:

<?php
echo dirname("/etc/passwd") . PHP_EOL;
echo dirname("/etc/") . PHP_EOL;
echo dirname(".") . PHP_EOL;
echo dirname("C:\\") . PHP_EOL;
echo dirname("/usr/local/lib", 2);

kết quả:

/etc
/ (or \ on Windows)
.
C:\
/usr

Một số hàm liên quan tới hàm dirname trong php

 • basename() – Trả về đuôi cuối cùng của một đường dẫn.
 • pathinfo() – Trả về thông tin về đường dẫn tệp
 • realpath() – Trả về tên đường dẫn tuyệt đối được chuẩn hóa

Các thông tin khác về hàm dirname trong PHP

 • Kể từ phiên bản PHP 5.3.0, bạn có thể sử dụng __DIR__ thay thế cho dirname (__ FILE__)
 • Để có được thư mục của tập tin bao gồm hiện tại:

  <?php
  dirname(__FILE__);
  ?>

  Ví dụ: nếu một tập lệnh có tên ‘cơ sở dữ liệu.init.php’ được bao gồm từ bất kỳ đâu trên hệ thống tập tin muốn bao gồm tập lệnh ‘database. Class.php’, nằm trong cùng một thư mục, bạn có thể sử dụng:

  <?php
  include_once(dirname(__FILE__) . '/database.class.php');
  ?>
 • Chú ý với điều này. Dirname thích lộn xộn với các dấu gạch chéo. Trên Windows, Apache:

  <?php
  echo '$_SERVER[PHP_SELF]: ' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '<br />';
  echo 'Dirname($_SERVER[PHP_SELF]: ' . dirname($_SERVER['PHP_SELF']) . '<br>';
  ?>

  kết quả:

  $_SERVER[PHP_SELF]: /index.php
  Dirname($_SERVER[PHP_SELF]: \

 

Các bạn có thể xem chi tiết hơn trên php.net.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm dirname() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm