Hàm basename() trong PHP dùng để làm gì?

29/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Định Nghĩa.

Hàm basename() sẽ lấy về phần đuôi của đường dẫn được truyền vào.
Hàm tương thích trên PHP4, PHP5, PHP7.

Cú pháp.

Cú pháp:

basename ( string $path [, string $suffix ] ) : string
 • basename () hoạt động một cách đơn giản trên chuỗi đầu vào và không biết hệ thống tập tin thực tế hoặc các thành phần đường dẫn như “..”.
 • basename () là locale aware, do đó, để nó nhìn thấy tên cơ sở chính xác với các đường dẫn ký tự đa dòng, địa điểm phù hợp phải được đặt bằng cách sử dụng hàm setlocale ()

Trong đó.

 • $path là đường dẫn.
 • $suffix là tham số, nếu phần cuối của phần đuôi trả về nằm trong chuỗi $suffix nó sẽ bị loại bỏ.

Giá trị trả về.

 • Hàm sẽ trả về phần đuôi của đường dẫn truyền vào.

Ví dụ.

Ví dụ 1 sử dùng hàm basename().

code:

<?php
echo "1) ".basename("/etc/sudoers.d", ".d").PHP_EOL;
echo "2) ".basename("/etc/sudoers.d").PHP_EOL;
echo "3) ".basename("/etc/passwd").PHP_EOL;
echo "4) ".basename("/etc/").PHP_EOL;
echo "5) ".basename(".").PHP_EOL;
echo "6) ".basename("/");
?>

Kết quả:

1) sudoers
2) sudoers.d
3) passwd
4) etc
5) .
6)

 

 

Hàm liên quan

 • dirname() – Trả về đường dẫn của thư mục cha.
 • pathinfo() – Trả về thông tin về đường dẫn tệp.

Thông tin thêm.

 • Hỗ trợ của tham số $suffix  đã thay đổi giữa PHP4 và PHP5: trong PHP4, $suffix  được loại bỏ trước tiên và sau đó basename cốt lõi được áp dụng. ngược lại, trong PHP5, $suffix  được loại bỏ SAU khi áp dụng basename cốt lõi.
  Ví dụ:

  <?php
    $file "path/to/file.xml#xpointer(/Texture)";
    echo basename($file".xml#xpointer(/Texture)");
  ?>

  Kết quả:

  Result in PHP4: file
  Result in PHP5: Texture)

Các bạn có thể xem chi tiết hơn trên php.net.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm basename() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm