Hàm array_reverse trong PHP là gì ?

18/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm array_reverse () trong php là một hàm trả về một mảng đảo ngược với mảng ban đầu.

Hàm này được sử dụng trên PHP4, PHP5 và PHP7.

Cú pháp

Cú pháp hàm array_reverse () trong PHP như sau:

array_reverse ( array $array [, bool $preserve_keys = FALSE ] ) : array

Tham số truyền vào 

 • $array là mảng được truyền vào.
 • $preserve_keys  có giá trị TRUE hoặc FALSE, mặc định khi không truyền vào là FALSE.

Giá trị trả về

Hàm array_reverse sẽ trả về một mảng đảo ngược với mảng ban đầu.

Ví dụ minh họa

<?php
$input  = array("php", 4.0, array("green", "red"));
$reversed = array_reverse($input);
$preserved = array_reverse($input, true);

print_r($input);
print_r($reversed);
print_r($preserved);
?>

// Và kết quả trả về

Array
(
  [0] => php
  [1] => 4
  [2] => Array
    (
      [0] => green
      [1] => red
    )
)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => green
      [1] => red
    )
  [1] => 4
  [2] => php
)
Array
(
  [2] => Array
    (
      [0] => green
      [1] => red
    )
  [1] => 4
  [0] => php
)

Hàm liên quan

 • Hàm array_flip , đảo ngược giá trị với khóa của mảng.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ cách sử dụng hàm array_reverse () trong PHP. Nếu thấy bài viết hay và ý nghĩa, hãy like và chia sẻ với bạn bè để mọi người cùng nhau học tập nhé.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm codetutam.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm