Hàm array_flip trong PHP là gì ?

11/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm array_flip trong PHP hàm này có nhiệm vụ tạo ra một mảng mới có số lượng phần tử tương ứng khi truyền vào, và gán toàn bộ giá trị của phần tử trong mảng đó là VALUE được truyền vào.Hàm này tương thích với PHP 4, PHP 5, PHP 7.

Cú pháp hàm array_flip trong PHP

array_flip ( array $array ) : array

Hàm array_flip có giá trị truyền vào một $array. Và trả về một mảng mới đã được đảo ngược KEY và VALUE, nếu thất bại sẽ trả về NULL.

<?php
$input = array("oranges", "apples", "pears");
$flipped = array_flip($input);

print_r($flipped);
?>

Và kết quả tương ứng sẽ là

Array
(
  [oranges] => 0
  [apples] => 1
  [pears] => 2
)

Ví dụ khi chuyển đổi ngược lại

<?php
$input = array("a" => 1, "b" => 1, "c" => 2);
$flipped = array_flip($input);

print_r($flipped);
?>

Và kết quả tương ứng sẽ là

Array
(
  [1] => b
  [2] => c
)

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm array_flip trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm