Code Tu Tam

OpenSwoole Class Alias

Rate this post

Mỗi Lớp OpenSwoole có một bí danh, mặc dù bạn nên sử dụng không gian tên khi truy cập các lớp này:

Class Alias
swoole_server Swoole\Server
swoole_timer Swoole\Timer
swoole_event Swoole\Event
swoole_async Swoole\Async
swoole_connection_iterator Swoole\Connection\Iterator
swoole_exception Swoole\Exception
swoole_atomic Swoole\Atomic
swoole_atomic_long Swoole\Atomic\Long
swoole_buffer Swoole\Buffer
swoole_channel Swoole\Channel
swoole_client Swoole\Client
swoole_client_coro Swoole\Client
swoole_http_client Swoole\Http\Client
swoole_http_client_coro Swoole\Coroutine\Http\Client
swoole_http_server Swoole\Http\Server
swoole_http_response Swoole\Http\Response
swoole_http_request Swoole\Http\Request
swoole_http2_client Swoole\Http2\Client
swoole_http2_response Swoole\Http2\Response
swoole_lock Swoole\Lock
swoole_mmap Swoole\Mmap
swoole_mysql Swoole\MySQL
swoole_mysql_exception Swoole\MySQL\Exception
swoole_process Swoole\Process
swoole_redis Swoole\Redis
swoole_redis_server Swoole\Redis\Server
swoole_serialize Swoole\Serialize
swoole_server_port Swoole\Server\Port
swoole_table Swoole\Table
swoole_table_row Swoole\Table\Row
swoole_websocket_server Swoole\WebSocket\Server
swoole_websocket_frame Swoole\WebSocket\Frame
swoole_exception Swoole\Exception
swoole_error Swoole\Error
swoole_server_task Swoole\Server\Task
co Swoole\Coroutine
co\run Swoole\Coroutine\run
go Swoole\Coroutine::create

Bài viết liên quan:

Giới thiệu về php swoole.
Cài đặt và cấu hình php swoole.

Hi vọng với bài viết này, bạn có thể có thêm kiến thức về php swoole . Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

 

Exit mobile version