Hàm uksort trong PHP là gì ?

19/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm uksort () trong PHP có nhiệm vụ sắp xếp một mảng theo KEY và được so sánh qua hàm callback, nếu callback trả về TRUE thì đổi vị trí hai phần tử, ngược lại sẽ giữ nguyên vị trí.

Hàm này được sử dụng trên PHP4, PHP5 và PHP7.

Cú pháp

Cú pháp hàm uksort () trong PHP như sau:

uksort ( array &$array , callable $key_compare_func ) : bool

Tham số truyền vào 

 • $array là mảng được truyền vào.
 • $value_compare_func  là callback được gọi.

Giá trị trả về

Hàm uksort () sẽ trả về giá trị TRUE nếu thành công và FALSE nếu hàm thất bại.

Ví dụ minh họa

<?php
function cmp($a, $b)
{
    $a = preg_replace('@^(a|an|the) @', '', $a);
    $b = preg_replace('@^(a|an|the) @', '', $b);
    return strcasecmp($a, $b);
}

$a = array("John" => 1, "the Earth" => 2, "an apple" => 3, "a banana" => 4);

uksort($a, "cmp");

foreach ($a as $key => $value) {
    echo "$key: $value\n";
}
?>
//Và kết quả tương ứng sẽ là
an apple: 3
a banana: 4
the Earth: 2
John: 1

Ứng dụng

Nếu bạn muốn so sánh KEY với trường hợp tolower
<?php
function insensitive_uksort($a,$b) {
    return strtolower($a)<strtolower($b);
}
uksort($arr"insensitive_uksort");
?>

Hàm có liên quan

 • Hàm usort() để sắp xếp theo các giá trị mảng qua callback

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ cách sử dụng hàm uksort () trong PHP. Nếu thấy bài viết hay và ý nghĩa, hãy like và chia sẻ với bạn bè để mọi người cùng nhau học tập nhé.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm codetutam.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm