Code Tu Tam

Hàm is_double() trong PHP dùng để làm gì?

Rate this post

Định Nghĩa.

Hàm is_double() trong PHP sẽ kiểm tra xem biến có thuộc kiểu float hay không.
Thực chất hàm is_double() có cách sử dụng hoàn toàn giống với hàm is_float().

Cú pháp.

Cú pháp:

is_double($var);

Trong đó:

$var là biến truyền vào.

Giá trị trả về:

– Nếu biến thuộc kiểu float hàm trả về TRUE.
– Nếu biến không thuộc kiểu float hàm trả về FALSE.

Ví dụ.

code:

$var = 24.0895;
if (is_double($var)) {
    echo 'biến thuộc kiểu float';
}else{
    echo 'biến không thuộc kiểu float';
}

kết quả:

Biến không thuộc kiểu float.

Như ta thấy ở ví dụ 2, do số 24,0895 nằm trong cặp dấu ‘ ‘ nên hàm đã tự hiểu nó thuộc kiểu chuỗi( string).

Các bạn có thể xem chi tiết hơn trên php.net.
Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm is_double() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

Exit mobile version