Code Tu Tam

Hàm is_bool() trong PHP.

Rate this post

Định nghĩa.

Hàm is_bool() sẽ kiểm tra xem biến có phải thuộc kiểu boolean (TRUE, FALSE) hay không.

Cú pháp.

Cú pháp:

is_bool ( mixed $var ) : bool

Trong đó:

$var là biến cần kiểm tra.

Giá trị trả về:

– Hàm trả về TRUE nếu biến thuộc kiểu boolean.
– Trả về FALSE nếu biên không thuộc kiểu boolean.

Ví Dụ.

Code:

<?php 
$a = false; $b = 0;
 //$a thuộc kiểu boolean => is_bool trả về true 
if (is_bool($a) === true) { echo "Biến thuộc kiểu boolean"; } 
// $b không thuộc kiểu boolean => is_bool trả về false. 
if (is_bool($b) === false) { echo "Biến không thuộc kiểu boolean."; } 
?>

Kết quả:

Biến thuộc kiểu boolean.
Biến không thuộc kiểu boolean.

Hàm tương tự.

Thông tin thêm về hàm.

Trên đây là một phần thông tin về hàm is_bool() các bạn có thể xem chi tiết trên php.net

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ cách sử dụng hàm is_bool() trong PHP. Nếu thấy bài viết hay và ý nghĩa, hãy like và chia sẻ với bạn bè để mọi người cùng nhau học tập nhé.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm codetutam.com.

Exit mobile version