Code Tu Tam

Hàm get_declared_traits() trong PHP là gì ?

Rate this post

Hàm get_declared_traits() trong PHP có nhiệm vụ lấy ra Trait được sử dụng.

Cú pháp

Cú pháp hàm get_declared_traits() trong PHP như sau:

get_declared_traits ( void ) : array

Tham số truyền vào 

Giá trị trả về

Hàm này trả về một mảng chứa các Trait nếu không có kết quả phù hợp sẽ trả về NULL.

Ví dụ minh họa

<?php

namespace Example;

// Định nghĩa Trait
trait FooTrait
{
}

// Định nghĩa Abstract Class
abstract class FooAbstract
{
}

// Định nghĩa Class
class Bar extends FooAbstract
{
    use FooTrait;
}

$array get_declared_traits();

var_dump($array);

array(1) {
 [0] =>
 string(23) "Example\FooTrait"
}
?>

Các hàm liên quan

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ cách sử dụng hàm get_declared_traits() trong PHP. Nếu thấy bài viết hay và ý nghĩa, hãy like và chia sẻ với bạn bè để mọi người cùng nhau học tập nhé. Cảm ơn bạn đã ghé thăm codetutam.com        

 

Exit mobile version