Code Tu Tam

Hàm curl_errno() trong PHP

Rate this post

Định nghĩa.

curl_errno – sẽ trả về mã lỗi (dạng số) của một CURL.

Cú pháp.

Cú pháp:

curl_errno ( resource $ch ) : resource

Trong đó:

$ch Một xử lý cURL được trả về bởi curl_init ()

Giá trị trả về:

Trả về số lỗi hoặc 0 (không) nếu không có lỗi xảy ra.

Ví dụ.

code:

<?php
// Tạo một tay cầm cuộn tròn đến một vị trí không tồn tại
$ch = curl_init('http://404.php.net/');

// Execute
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_exec($ch);

// Kiểm tra xem có lỗi nào xảy ra không
if(curl_errno($ch))
{
    echo 'Curl error: ' . curl_error($ch);
}

// Close handle
curl_close($ch);
?>

Hàm liên quan.

Thông tin thêm.

Các bạn bấm đây  php.net.  để xem chi tiết hơn

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm curl_errno() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

Exit mobile version