Hàm ctype_graph() trong PHP là gì ?

02/08/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post
Hàm ctype_graph() trong PHP có nhiệm vụ kiểm tra một chuỗi có được phép in không.Hàm tương thích với PHP 4, 5, 7.

Cú pháp

Cú pháp hàm ctype_graph() trong PHP như sau:
ctype_graph ( string $text ) : bool

Tham số truyền vào 

 • $text  là chuỗi string cần kiểm tra

Giá trị trả về

Hàm này trả về TRUE nếu tất cả ký tự trong chuỗi là ký tự số, ngược lại sẽ trả về FALSE.

Chú ý

Từ phiên bản PHP 5 nếu trong chuỗi truyền vào rỗng sẽ trả về TRUE.

Ví dụ minh họa 1

<?php
$strings = array('string1' => "asdf\n\r\t", 'string2' => 'arf12', 'string3' => 'LKA#@%.54');
foreach ($strings as $name => $testcase) {
    if (ctype_graph($testcase)) {
        echo "The string '$name' consists of all (visibly) printable characters.\n";
    } else {
        echo "The string '$name' does not consist of all (visibly) printable characters.\n";
    }
}
?>
The string 'string1' does not consist of all (visibly) printable characters.
The string 'string2' consists of all (visibly) printable characters.
The string 'string3' consists of all (visibly) printable characters.
Bạn có thể thấy trong ví dụ trên, phần tử đầu tiên trong mảng có chứa cả ký tự điều khiển, vì vậy phần tử này là không hợp lệ.

Các hàm liên quan

 • ctype_upper() – Kiểm tra ký tự có phải kiểu Upper.
 • ctype_lower() – Kiểm tra ký tự có phải kiểu Lower.
 • setlocale() – Đặt thông tin về ngôn ngữ
Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ cách sử dụng hàm ctype_graph() trong PHP. Nếu thấy bài viết hay và ý nghĩa, hãy like và chia sẻ với bạn bè để mọi người cùng nhau học tập nhé. Cảm ơn bạn đã ghé thăm codetutam.com

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm