Hàm arsort() trong PHP là gì ?

05/08/2022 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm arsort() trong PHP có nhiệm vụ sắp xếp một mảng theo giá trị ngược lại mà vẫn giữ nguyên KEY ban đầu của chúng.

Hàm này được sử dụng trên PHP4, PHP5 và PHP7.

Cú pháp

Cú pháp hàm arsort() trong PHP như sau:

arsort ( mảng &$array [, int $sort_flags= SORT_REGULAR ]): bool

Tham số truyền vào 

 • $array là mảng được truyền vào.
 • $sort_flags là kiểu so sánh và sẽ có các kiểu sau

SORT_REGULAR so sánh kiểu thông thường, có thể sắp xếp theo bảng chữ cái (mặc định)

SORT_NUMERIC so sánh theo kiểu số

SORT_STRING  so sánh dưới dạng chuỗi

SORT_STRING  so sánh dưới dạng chuỗi, dựa trên ngôn ngữ hệ thống – có thể sử dụng setlocate() để cài đặt ngôn ngữ

SORT_NATURE  so sánh các mục dưới dạng chuỗi theo thứ tự tự nhiên.

SORT_FLAG_CASE có thể kết hợp OR SORT_STRING hoặc SORT_NATURE  để sắp xếp chuỗi không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Giá trị trả về

Hàm asort() sẽ trả về TRUE nếu thành công và FALSE nếu thất bại.

Ví dụ minh họa

<?php
$fruits = array("d" => "lemon", "a" => "orange", "b" => "banana", "c" => "apple");
arsort($fruits);
foreach ($fruits as $key => $val) {
    echo "$key = $val\n";
}
?>

Và kết quả trả về sẽ là

a = orange
d = lemon
b = banana
c = apple

Trong ví dụ bạn có thể thấy, mảng sau khi được sắp xếp ngược lại vẫn được giữ nguyên KEY ban đầu.

Ứng dụng

Nếu bạn muốn sắp xếp một mảng nhiều chiều, thì đây có thể là giải pháp cho bạn.

<?php
function array_sort($arr){
    if(empty($arr)) return $arr;
    foreach($arr as $k => $a){
        if(!is_array($a)){
            arsort($arr); // could be any kind of sort
            return $arr;
        }else{
            $arr[$k] = array_sort($a);
        }
    }
    return $arr;
}
?>

 

Các hàm liên quan

 • Hàm asort() có nhiệm vụ sắp xếp mảng mà vẫn giữ nguyên KEY ban đầu.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ cách sử dụng hàm arsort() trong PHP. Nếu thấy bài viết hay và ý nghĩa, hãy like và chia sẻ với bạn bè để mọi người cùng nhau học tập nhé.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm codetutam.com

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm