Hàm array_sum trong PHP là gì ?

19/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm array_sum () trong PHP có nhiệm vụ tính tổng giá trị của các phần tử trong mảng.

Hàm này được sử dụng trên PHP4, PHP5 và PHP7.

Cú pháp

Cú pháp hàm array_sum () trong PHP như sau:

array_sum ( array $array ) : number

Tham số truyền vào 

 • $array là mảng được truyền vào.

Giá trị trả về

Hàm array_sum sẽ trả về một giá trị là int hoặc float. Nếu mảng truyền vào rỗng sẽ trả về giá trị 0

Ví dụ minh họa

<?php
$a = array(2, 4, 6, 8);
echo "sum(a) = " . array_sum($a) . "\n";

$b = array("a" => 1.2, "b" => 2.3, "c" => 3.4);
echo "sum(b) = " . array_sum($b) . "\n";
?>
sum(a) = 20
sum(b) = 6.9

Ứng dụng

<?php
//Nếu bạn muốn tính trung bình một cách đơn giản, bạn có thể dùng cách sau.
$average_of_foo = array_sum($foo) / count($foo);
?>
<?php
Nếu mảng của bạn có cả String trong đó, thì hàm cũng chỉ cộng các giá trị là số.
$foo[] = "12";
$foo[] = 10;
$foo[] = "bar";
$foo[] = "summer";
echo array_sum ($foo); //same as echo "22";
?>

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ cách sử dụng hàm array_sum () trong PHP. Nếu thấy bài viết hay và ý nghĩa, hãy like và chia sẻ với bạn bè để mọi người cùng nhau học tập nhé.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm codetutam.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm