Hàm array_product trong PHP là gì ?

14/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm array_product trong PHP có nhiệm vụ tính giá trị của tất cả các phần tử trong mảng. Hàm này tương thích với PHP 5, PHP 7.

Cú pháp hàm array_product trong PHP

array_product ( array $array ) : number

Hàm array_product có giá trị truyền vào là một mảng. Hàm này sẽ trả về tích các giá trị trong mảng đó.

Nếu mảng được truyền vào rỗng thì hàm sẽ trả về 1.

<?php
$a = array(2, 4, 6, 8);
echo "product(a) = " . array_product($a) . "\n";
echo "product(array()) = " . array_product(array()) . "\n";
?>

Và kết quả trả về sẽ là

product(a) = 384
product(array()) = 1

Một ví dụ về ứng dụng của hàm array_product

function factorial($num) {
  return array_product(range(1, $num));
}
printf("%d", factorial(5)); //120

Trong ví dụ trên, bằng việc kết hợp hàm range() để tạo ra một mảng, từ 1 đến giá trị truyền vào, bạn có thể tạo ra một hàm tính giai thừa cho mình.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm array_product trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm