Hàm array_key_exists trong PHP là gì ?

09/06/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm array_key_exists trong PHP có nhiệm vụ kiểm tra một KEY có tồn tại trong một mảng hay không.Hàm này tương thích với PHP 4,5,7.

Cú pháp hàm array_key_exists trong PHP

array_key_exists ( mixed $key , array $array ) : bool

Hàm array_key_exists có giá trị truyền vào $key là KEY muốn tìm, và $array là mảng sẽ tìm kiếm. Hàm này có giá trị trả về là TRUE hoặc FALSE.

<?php
$search_array = array('first' => 1, 'second' => 4);
if (array_key_exists('first', $search_array)) {
  echo "The 'first' element is in the array";
}
?>

Và kết quả trả về sẽ là

echo "The 'first' element is in the array";

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm array_key_exists trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm