Code Tu Tam

Hàm array_intersect_uassoc trong PHP là gì ?

Rate this post

Hàm array_intersect_uassoc trong PHP có nhiệm vụ lấy ra các phần tử ở mảng đầu tiên và xuất hiện ở toàn bộ các tham số còn lại, tương tự như hàm array_intersect_assoc nhưng có thêm callback . Hàm này tương thích với PHP 5, PHP 7.

Cú pháp hàm array_intersect_uassoc trong PHP

array_intersect_uassoc ( array $array1 , array $array2 [, array $... ], callable $key_compare_func ) : array

Hàm array_intersect_uassoc có giá trị truyền vào là n mảng, Trong đó mảng đầu tiên sẽ được so sánh với các mảng còn lại, đồng thời $key_compare_func là hàm callback mà bạn muốn gọi đến.Kết quả trả về sẽ là một mảng chứa những phần tử ở mảng đầu tiên mà có KEYVALUE tồn tại ở các bảng còn lại.

<?php
$array1 = array("a" => "green", "b" => "brown", "c" => "blue", "red");
$array2 = array("a" => "GREEN", "B" => "brown", "yellow", "red");

print_r(array_intersect_uassoc($array1, $array2, "strcasecmp"));
?>

Trong ví dụ này có thể thấy trong mảng 1 và mảng đều có tồn tại KEY b VALUE BROWN ,  khi callback tới hàm strcasecmp sẽ so sánh giá trị KEY, bỏ qua trường hợp chữ IN HOA.

Và kết quả tương ứng sẽ là

Array
(
    [b] => brown
)

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm array_intersect_uassoc trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exit mobile version