Code Tu Tam

Hàm array_diff trong PHP là gì ?

Rate this post

Hàm array_diff trong PHP có nhiệm vụ lấy ra những phần tử có KEYVALUEVALUE chỉ xuất ở mảng đầu tiên mà không có ở các mảng sau.Hàm này tương thích với PHP 5, PHP 7.

Cú pháp hàm array_diff trong PHP

array_diff ( array $array1 , array $array2 [, array $... ] ) : array

Hàm array_diff có giá trị truyền vào lần lượt là các mảng tương ứng. Và giá trị trị trả về là một mảng mà VALUE đó chỉ xuất hiện ở mảng số 1 và không tồn tại ở các mảng còn lại.

Hướng dẫn sử dụng array_diff trong PHP

<?php
$array1 = array("a" => "green", "red", "blue", "red");
$array2 = array("b" => "green", "yellow", "red");
$result = array_diff($array1, $array2);

print_r($result);
?>

Trong ví dụ này có thể thấy phần tử có KEY là 1 và VALUE BLUE không xuất hiện ở mảng số 2.

Và kết quả tương ứng sẽ là

Array
(
    [1] => blue
)

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm array_diff trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.

 

 

 

 

 

Exit mobile version