Code Tu Tam

Hàm disk_free_space() trong PHP.

Rate this post

Định Nghĩa.

Hàm disk_free_space() sẽ trả về thông tin về số bộ nhớ còn trống tính bằng byte của hệ thống chứa đường dẫn hoặc ổ đĩa bất kì được truyền vào.

Cú pháp.

Cú pháp:

disk_free_space ( string $directory ) : float

Trong đó.

Giá trị trả về.

Ví dụ.

code:

<?php 
echo $df = disk_free_space("C:/xampp\htdocs") . "<br />";
echo $df_c = disk_free_space("C:") . "<br />";
echo $df_d = disk_free_space("D:") . "<br />";
?>

kết quả:

27562463232
27562463232
62932115456

Lưu ý.

Hàm liên quan

Thông tin thêm.

Các bạn có thể xem chi tiết hơn trên php.net.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm disk_free_space() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

Exit mobile version