Kiểm tra một biến có phải mảng ta sẽ dùng ?

24/11/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Hàm is_terable() trong PHP  kiểm tra một biến có rỗng hay không hay có phải một mảng không. Hàm này tương thích với PHP4, PHP 5, PHP 7.

Cú pháp hàm is_terable() trong PHP

is_iterable ( mixed $var ) : bool

Trong đó:

$var là biến cần kiểm tra.

Hàm is_terable() trong PHP dùng để kiểm tra xem một biến có thể lặp được hay không tức là nó có phải một mảng hay không. nếu biến là một mảng hàm sẽ trả về TRUE và ngược lại sẽ trả về FALSE.

Ví dụ hàm is_terable() trong PHP

Code:

<?php

var_dump(is_iterable([1, 2, 3])); // bool(true)
var_dump(is_iterable(new ArrayIterator([1, 2, 3]))); // bool(true)
var_dump(is_iterable((function () { yield 1; })())); // bool(true)
var_dump(is_iterable(1)); // bool(false)
var_dump(is_iterable(new stdClass())); // bool(false)

?>

Trong PHP còn một số hàm như is_array() có chức năng tương tự, bạn có thể tham khảo thêm.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm is_terable() rong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.

    Liên hệ với chúng tôi

    Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

    Rate this post

    Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

    Xem thêm