HTML cơ bản (phần 6)

19/07/2022 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

HTML Multimedia

Đa phương tiện trên web là âm thanh, nhạc, video, phim và hình ảnh động.

Multimedia tiện là gì?

Đa phương tiện có nhiều định dạng khác nhau. Đó có thể là hầu hết mọi thứ bạn có thể nghe hoặc nhìn thấy, chẳng hạn như hình ảnh, nhạc, âm thanh, video, bản ghi, phim, hoạt ảnh và hơn thế nữa.

Các trang web thường chứa các phần tử đa phương tiện với nhiều kiểu và định dạng khác nhau.

Hỗ trợ trình duyệt

Hỗ trợ trình duyệta Các trình duyệt web đầu tiên chỉ hỗ trợ văn bản, giới hạn ở một phông chữ duy nhất với một màu duy nhất.

Sau đó là các trình duyệt hỗ trợ màu sắc, phông chữ, hình ảnh và đa phương tiện!

Định dạng multimedia

Các phần tử đa phương tiện (như âm thanh hoặc video) được lưu trữ trong các tệp phương tiện.

Cách phổ biến nhất để khám phá loại tệp là xem phần mở rộng tệp.

Các tệp đa phương tiện có các định dạng và phần mở rộng khác nhau như: .wav, .mp3, .mp4, .mpg, .wmv và .avi.

Các định dạng video phổ biến

Có rất nhiều định dạng video trên mạng.

Các định dạng MP4, WebM và Ogg được hỗ trợ bởi HTML.

Định dạng MP4 được YouTube khuyến nghị.

Các định dạng âm thanh phổ biến

MP3 là định dạng tốt nhất để ghi âm nhạc nén. Thuật ngữ MP3 đã trở thành đồng nghĩa với âm nhạc kỹ thuật số.

Nếu trang web của bạn là về nhạc đã ghi, thì MP3 là sự lựa chọn.

HTML Video

Phần tử HTML <video> được sử dụng để hiển thị video trên trang web.

<video width="320" height="240" controls>
 <source src="movie.mp4" type="video/mp4">
 <source src="movie.ogg" type="video/ogg">
Your browser does not support the video tag.
</video>

Làm thế nào nó hoạt động

Thuộc tính điều khiển thêm các điều khiển video, như phát, tạm dừng và âm lượng.

Bạn nên luôn bao gồm các thuộc tính chiều rộng và chiều cao. Nếu chiều cao và chiều rộng không được đặt, trang có thể nhấp nháy trong khi tải video.

Phần tử <source> cho phép bạn chỉ định các tệp video thay thế mà trình duyệt có thể chọn. Trình duyệt sẽ sử dụng định dạng được nhận dạng đầu tiên.

Văn bản giữa thẻ <video> và </video> sẽ chỉ được hiển thị trong các trình duyệt không hỗ trợ phần tử <video>.

HTML <video> Tự động phát

<video width="320" height="240" autoplay>
 <source src="movie.mp4" type="video/mp4">
 <source src="movie.ogg" type="video/ogg">
Your browser does not support the video tag.
</video>

Thêm tắt tiếng sau khi tự động phát để video của bạn bắt đầu tự động phát (nhưng bị tắt tiếng):

<video width="320" height="240" autoplay muted>
 <source src="movie.mp4" type="video/mp4">
 <source src="movie.ogg" type="video/ogg">
Your browser does not support the video tag.
</video>

HTML Audio

Phần tử <audio> HTML được sử dụng để phát tệp âm thanh trên trang web.

Phần tử <audio> HTML

Để phát tệp âm thanh trong HTML, hãy sử dụng phần tử <audio>:

<audio controls>
 <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">
 <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">
Your browser does not support the audio element.
</audio>

HTML Audio – Cách hoạt động

Thuộc tính điều khiển thêm các điều khiển âm thanh, như phát, tạm dừng và âm lượng.

Phần tử <source> cho phép bạn chỉ định các tệp âm thanh thay thế mà trình duyệt có thể chọn. Trình duyệt sẽ sử dụng định dạng được nhận dạng đầu tiên.

Văn bản giữa thẻ <audio> và </audio> sẽ chỉ được hiển thị trong các trình duyệt không hỗ trợ phần tử <audio>.

HTML <audio> Tự động phát

Để tự động bắt đầu tệp âm thanh, hãy sử dụng thuộc tính autoplay:

<audio controls autoplay>
 <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">
 <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">
Your browser does not support the audio element.
</audio>

 

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Frontend

  Xem thêm

   Nguyễn Quang Anh

   Bình luận: