Hàm unlink() trong PHP

24/11/2020 - lượt xem
Chia sẻ
 
Rate this post

Định nghĩa.

Hàm unlink() sẽ xóa file dựa vào đường dẫn đã truyền vào.

Cú pháp.

Cú pháp:

unlink ( string $filename [, resource $context ] ) : bool

Trong đó.

 • $filename là đường dẫn tới file muốn xóa.
 • $context Bối cảnh

Giá trị trả về.

 • Trả về TRUE khi thành công hoặc FALSE nếu thất bại.

Ví dụ.

Ví dụ # 1.

code.

<?php
$fh = fopen('test.html', 'a');
fwrite($fh, '<h1>Hello world!</h1>');
fclose($fh);

unlink('test.html');
?>

Hàm liên quan.

Thông tin thêm.

 • Thao tác này sẽ xóa tất cả các tệp trong thư mục khớp với một mẫu trong một dòng mã.
  <?php array_map('unlink'glob("some/dir/*.txt")); ?>
 • – Đã xóa một tệp lớn nhưng không thấy tăng dung lượng trống hoặc giảm mức sử dụng đĩa? Sử dụng UNIX hoặc hệ điều hành POSIX khác? – Hủy liên kết () không phải là xóa tệp, mà là xóa tên tệp. Trang web nói: “ hủy liên kết – xóa tên và có thể là tệp mà nó đề cập đến ”. – Hầu hết thời gian một tệp chỉ có một tên – việc xóa nó cũng sẽ xóa (miễn phí, phân bổ) “ phần thân ‘của tệp (với một lưu ý, xem bên dưới). Đó là trường hợp đơn giản, thông thường. – Tuy nhiên, hoàn toàn ổn nếu một tệp có nhiều tên (see the link() function), trong các thư mục giống nhau hoặc khác nhau. Tất cả các tên sẽ tham chiếu đến phần thân tệp và “ giữ cho nó tồn tại ”, có thể nói như vậy. Chỉ khi tất cả các tên bị xóa, phần thân của tệp mới thực sự được giải phóng. – Lời cảnh báo: Phần thân của tệp có thể * cũng * được “ tồn tại ” (vẫn sử dụng không gian đĩa) bằng quá trình giữ tệp đang mở. Phần thân sẽ không được phân bổ (sẽ không giải phóng dung lượng đĩa) miễn là quá trình giữ nó mở. Trên thực tế, có một cách thú vị để phục hồi một tệp đã bị xóa do nhầm lẫn nhưng vẫn được mở bởi một quy trình …
 • unlink($fileName); Lỗi một khi tôi sử dụng.
  Sau đó, tôi đã thử sử dụng hàm realpath ($ fileName) như
  unlink(realpath($fileName)); Và nó đã hoạt động.
 • Để xóa tất cả các tệp của một tiện ích mở rộng cụ thể, hoặc infact, hãy xóa tất cả bằng ký tự đại diện, một cách đơn giản hơn nhiều là sử dụng hàm toàn cầu. Giả sử tôi muốn xóa tất cả jpgs ………
  <?php
  foreach (glob("*.jpg") as $filename) {
    echo "$filename size " . filesize($filename) . "\n";
    unlink($filename);
  }
  ?>

Các bạn có thể xem chi tiết hơn trên php.net.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm unlink() trong PHP. Nếu bạn thấy bài viết hay và có ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm codetutam.com

  Liên hệ với chúng tôi

  Để lại thông tin để nhận được các bài viết khác

  Rate this post

  Xem thêm nhiều bài tin mới nhất về Kiến thức

  Xem thêm